Formularz zgłoszeniowyZdjęcia (3 zdjęcia zewnętrzne i jedno zdjęcie wnętrza samochodu, tylko pliki .jpg)

Czy uczestnik/uczestnicy zlotu będą korzystać z noclegu?
NieTak

Oświadczam, iż zapoznałem/am się i akceptuję wszystkie postanowienia i warunki udziału w Zlocie przewidziane w Regulaminie.*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych na Formularzu przez Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Krakowska 32, 35-111 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000083063, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 12.126.000 zł, NIP: 813-30-81-378, REGON: 69068979000000, zwana dalej: Spółką, w celu przeprowadzenia i organizacji Zlotu.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Spółki na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Zostałem/am poinformowany/a, że mogę wycofać zgodę w każdym momencie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Spółki na wskazany przeze mnie numer telefonu – w tym kontakt telefoniczny i SMSowy. Zostałem/am poinformowany/a, że mogę wycofać zgodę w każdym momencie.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych poprzez ich publikację i rozpowszechnianie na stronie internetowej classiccarsfamily.pl, a także za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i portale podobne na potrzeby Zlotu w celach i w zakresie opisanych w Regulaminie.*

Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego na wykonanych mi fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych poprzez ich publikację i rozpowszechnianie na stronie internetowej classiccarsfamily.pl, a także za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i portale podobne na potrzeby Zlotu w celach i w zakresie opisanych w Regulaminie.*

[recaptcha]

Kontakt

Danuta i Ryszard Czach Sp. z o.o.
Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz
AMG Performance Center
Ul. Krakowska 32, 35-111 Rzeszów
NIP: 813-30-81-378

Nr rachunku bankowego: BRE Bank S.A. O.Korporacyjny Rzeszów 44 1140 1225 0000 2349 2800 1001

T: +48 17 860 12 20
www.czach.mercedes-benz.pl

Masz pytania? Chciałbyś zostać partnerem wydarzenia?

Zapraszamy do kontaktu:

Dział Marketingu

Paulina Borcz +48 600 025 517
paulina.borcz@czach.mercedes-benz.pl

Kierownik Biura Obsługi

Rafał Szyszka +48 600 025 519
rafal.szyszka@czach.mercedes-benz.pl

99
Your counter label